مجموعه ای از اشعار ناب لری

با سلام

در این قسمت سعی بران داریم تا با معرفی کتاب در حوضه ی ادبیات لری به نحوی از نویسندگان و شعرای لر زبان

تقدیر و تشکر نماییم .لذا از نویسندگان و شاعرانی که کتاب انها در حیطه ی فرهنگ و ادبیات لری است دعوت به

عمل می اید.

 نویسندگان شناسنامه ی کتاب و قسمتی از زندگینامه ی خود را به ادرس  پست الکترونیک زیر برای ما ارسال

فرمایید.

                                                                gomnam113@yahoo.com                 


برچسب‌ها: فراخوان, شعر لری, لری, شعر های لری, زندگینامه شاعران لر
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ساعت ۹:۴۷ قبل از ظهر  توسط رهگذر  | 


غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟

گلم، حـال تیی کالت چطوره؟

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم ؟

یل بالا بلَی بــــاوینه پوشم

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن

جوونل دیبلالِت در چه حالن ؟

بگ بینم بهـــــار ابیده صحرا

سرو ایگو هنی هم خاله زهرا ؟

هنـــی ساز و نغاره و داوتی هه

من آبـــادی فقیر پاپتی هه؟

هنی هم خهک و خل من مال هسی

بگ او سـی کلک امسال هسی؟

هنی هم سند موری رسمه یـا ،نه

شلی شیری م دوری رسمه یا ، نه؟

غلــــوممه چطوره تیزه بیلش

هنی تیــغ ایزنه بی زر سبیلش؟

کسی حال کسی ن ایپرسه یـا نه

ریاست خانقلی خان قرصه یا نه؟

یه نامه ی دادی و کـردی خرابم

وری تاوه ی تیت کـردی کبابم

چه وابیــیه که نامه ت بو غم اییه

اول تـا آخرش بـو ماتم اییه

گمون کردم کـه مهلی رو به رایی

کنیزی نیکنی خـوت شامرایی

دلم نیخو کـــه دلتنگ مو وابی

کلــو وابی و همرنگ مو وابی

یه دف ایگی که لهری بـو نیاره

کمش خالیه شــوم شو نیاره

یه روز ایگی که من باغـم بلی نی

یه شو ایگی که من پیلم تلی نی

پسین ایگی که تش چالی مو کوره

صباش ایگی که زن حالوت بوره

یه روز ایگی که حوض هونه خشکه

یه دف ایگی تویزه م چال مشکه

یه گی ایگی که پازن تیر خرده

تیی میمینه هف من فیر خـرده

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

مگُ جونــــم سرو من مال نیسی

علف ســی کهره کرچال نیسی

مفرما ،گــانُ، گرگش لاتنـــایه

کمــر نوبنـــد کفتار اشکنایه

تو ایگی ، دُز، ولاتـــه داده دم باد

توهم مث مو دروکن،داد بی داد!

یکی نیسی بگــــو مه تو پلیسی

کو حالو مه تو "چن "سر ره دریسی؟

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

تش و تنگــــی اگر کوره جهنم

اگر سگ بی رووه جوره وه جهنم

جهنــــم، ار یه دار سوز نیسی

درک، ار ماهیی من حوض نیسـی

درک، ار بزگــری وابی وه پازن

شل و کـــور و کلو، وابی نهازن

مو دلتنگ تونم ؛یعنی تـونَ ایخوم

بیو پلتــــه بپیچن دور نی خم

وری ملکیت اگر تنگه، لچش کــن

زمهسونِ، وه شلغم دلته خش کــن

بوین دنیا چقر خــــوب و قشنگه

همی جا خندیه، شهر فرنگه

***

تو هوشابنگ حال احوال خــوت بو

وه فکر شلغم امسال خـــوت بو

                                                                    

                      

                                                                 مجید نگین تاجی


برچسب‌ها: مجید نگین تاجی, شعر لری, شعر لری ممسنی
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ساعت ۱۰:۲۲ قبل از ظهر  توسط رهگذر  | 

ایرج شمسی زاده

دیندی گَلَه گایَلتون روز آوُم و شو واوُم

سی کَهرَه شکاللتون دی واوُم و بو واوُم


زر گز عاقلی جامِ،گایَل عُواسی1 پامه

گاپون خونه دیندامه تا سیش و دُو واوُم


مثل تیلت مَهسُم دَست بده من دهسُم

وَغُصّه نَه وَهرَه سُم پی غُصه یَل اُو واوُم


نه سیلِ نه بارونِ،نه موج نه طیفونِ

اَرس2 چش گریونِ تا سیر شنُو واوُم


وَکانَه زَنَل سیرُم ،دَم تازه گُلی گیرُم

سی دُحتَرَل ایمیرُم تا کانَه وَ نو واوُم


می چه زرِ سر داری،می کی تو سَفر داری

مَهلی3 سَر خَر داری ،تا خُم سر گُو واوُم


کُربون4 سرت واوُم، هَم بفتُم و هم پاوُم

دورت خُم تیناوُم، دیندات وَلو واوُم


نشمین قد و بالات،سَر مینتِ5 تا نُک پات

باغ گُل همّی جات تا غَرق گُلُو واوُم


مو «ایرجو»ِ نومُم، دَ مُی6 نیگیره دومُم

سی چاسُم7 و سی شومُم،تا بعد چطو واوُم


1-عواسی:روستای عباسی از توابع شهرستان گناوه

2- ارس:اشک

3-مَهلی: زیاد ،خیلی

4-کُربون: قربان

5- مینت:موی تو- مین:مو

6-مُی:ماهی

7- چاسُم:ناهارم


برچسب‌ها: ایرج شمسی زاده, شعر لری, شعر محلی گناوه, شعر
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ساعت ۱۹:۷ بعد از ظهر  توسط رهگذر  | 

    پنج

 ابیاتی پراکنده از عشایر بویر احمد

پهلله سرخی شلال سر برگ شونت
تا پنج تیر چاك نبره كس نی بسونه
موهایت چون آبشاری روی شانه هایت بسرخی می زند
تا تیرم نشكند, كسی نمی تواند ترا از من بگیرد.

خومو گل بسیم گرو خوم گولا بردم
گولاكو لبخند داد خوم جون سپردم
من و گل با هم شرط بستیم و من از گلم بردم
ولی گل من لبخند زد و من جان سپردم.

تخت یاقوت زری كنگرش طلایه
هر كه بوس كه لو گل او بندی خدایه
كنگره تخت یاقوت زری طلایی است
هر كه لب گل را بوسید بنده ی خدا است

اساریه روزا بگو چه بد از مو دیدی
دستمو گردن یار سر از كو كشیدی
ستاره ی صبح را بگو از من چه بد دیدی
دست من در گردن یار بود سر از كوه كشیدی‌

ار برنو چار كل كنه دل هر دو مونه
یائی میرم یای سونمت یای بوم دیونه
اگر برنو قلب هر دوی مارا چار تیكه كند
یا می میرم یا می ستانمت یا دیوانه میشوم

                                                          برگرفته از انجمن و مرجع تخصصی پارسی گلد


برچسب‌ها: ابیاتی پراکنده از عشایر بویر احمد, شعر لری, شعر محلی, بویر احمد, عشایر
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ساعت ۱۸:۵۸ بعد از ظهر  توسط رهگذر  | 

خرم سعیدی

مندیر

 

دَر گـُشی صُوِ زی                     /  دریچه صبح را گشود

طاقت شـَوِ سیانه دی نِداشت        /  دیگر نمی توانست سیاهی شب را تحمل کند

دیو شو  بکنده چادرس نها وِ دَو.  / دیو شب چادرش را در آورد و فرار کرد.

بُونگِ تَک خروس مَنده مین مال   / صدای تنها خروس باز مانده آبادی

طَهنه اِی زَنه وِ کـَوگِ دَر .         / به آواز کبک دری طعنه می زد .

بِرچ اِی زَنه وِ دیر                   / می درخشد از دور

برفِ سایه وَنده گـُرده کـُه.           / برفی که روی کوه سایه انداخته

جاز وَ گینه های هُشکُلو، سیا        / بوته های "جاز " و " گینه "های خشک شده سیاه

پنجه سون وِ آسمون هوا             / پنجه هایشان به طرف آسمان بلند بود

زیر هر لشگِ سون، غـَمی خـَوه.    /زیر هر شاخه آنها غمی خوابیده است .

*****

دالوی، لَوس وِ جورِ دَر چُوی       /پیر زنی که لبهایش مانند درِ چوبی

بَسه بی هَمس                         / همیشه بسته بود

قـُلفِ لَو ، رَه کـَلومِ نی گـُشی        /قفل لبهایش راه کلام را نمی گشود

دَسَلِس بِوَسته بی                     / دست هایش بسته بود

رَه­یِ پای جور نَین                   / راه پاهای مانند نی­اش را

چُمبه زَیده بی دَمِ بُهون              / جلوی سیاه چادر چمباتمه زده بود

تی یَلِس، دُو سَوز مُهره­ی دَلو      /چشمانش مثل دو مهر سبز رنگ بزرگ

زیرِ غارِ بُرگـَلِس وِلو                /زیر غار ابروانش آویزان بود

کـُور سُوئی کِه داشت                / بینایی اندکی که داشت

رَه­ی دیرِ­ای پاهی هَمس             / همیشه به دور دست نگاه می کرد

سالیونِ آزگار                         / از سالیان دور

نِشتِ کُهِ نِه­ای نِیَشت                 / به قله کوه می نگریست

تا کـُرِس کِه چند سال پیش           / تا پسرش که چند سال فبل

رَهده بی شکال بیا .                 / به شکار رفته بود برگردد .

هیش کـَس نَگودِسه ، حَتا قَلا       / هیچ کس حتا کلاغ به او نگفته بود

کـُر کِه رَهده دینِ نُون وِ کـُه نیا     / پسری که دنبال لقمه نانی به کوه رفته دیگر بر نمی گردد .

*****

اُو سَگُویِ زَردِ با بَفا                 / آن سگ زرد با وفایی که

واغمِ هُو هید هُم صدا وُ آشنا        / با غم پیر زن آشنا و هم نواست

جای هَست، هَی خوره غَمِ هُونَه       / و به جای استخوان غم او را می خورد

مِهرَوون وُ مِهرَوون                  / در نهایت مهربانی

دَسَلِ نهاده زیر پُوزِ خُوس غَمی     / دستهایش را غمگنانه زیر پوزه اش گذاشته

سَر نهاده ری هُنُو                     / سرش را روی دستها نهاده

جَم بِکرده دیمِ زیر پا                  / دمش را زیر پایش جمع کرده

دُوده تی یَلِس، مینِ تیلِ هَمو          / چشمانش را به چشمان پیر زن دوخته

دالُوِ خُوی کِه بی، مارو همه .        / همان پیر زنی که غمخوار همه بوده است .

 

                          زمستان1391 خورشیدی – خرم سعیدی


برچسب‌ها: شعر لری, خرم سعیدی, مندیر, شعر
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ساعت ۱۴:۵۰ بعد از ظهر  توسط رهگذر  | 

ایل مندیر چنی مال کنون نیخونی
یه غزل سی دل چی رنگ بهون نیخونی
وگمونوم که سیاهه دلت ا فصل بهار
که و غیراز غم و اندوه و خزون نیخونی
دل تش سهده امیدش همه ی کوچ تونه
سیچه وا سوزدلت سیم یه دمون نیخونی
نه مو تهنا هوس مال کنونت کردوم
سیچه سی خاطر او برگ کمون نیخونی
ایل هی جار بکن تا سرماه کوچ کنیم
ایل مندیر چنی مال کنون نیخونی۰۰

                                                               ابولقاسم خورشیدی


برچسب‌ها: شعر لری, اتولقاسم خورشیدی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ساعت ۸:۳۶ قبل از ظهر  توسط رهگذر  | 

بده تو

دلم بده تو دل د سیم وانبی

تپ خرس حاصل د سیم وانبی

تو رهتی هنی هم مو اواره یم

جنونی که عاقل د سیم وانبی

                                          یونس محمودی


برچسب‌ها: شعر لری, یونس محمودی
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ساعت ۱۲:۱۴ بعد از ظهر  توسط رهگذر  | 


ایچنو که دیدمت زریشه تالُم کِردی

تش نهودی و دلُم سهتی و چالُم کِردی

و غمت تو گردم ایچنو لیش اوویدم

ری و پوئیز خشت پریکه حالُم کِردی

چی کلوری که وَ مَندیره و جون ایدِه و خیش

سیله رَه ایکنم و بی همه بالُم کِردی

تا بیویی تیلم سلفه پات ایبوین

تا ردی ویرته خو عیوه خیالُم کِردی

مُ خیالم نخوتی خال مِ تیکت مونه کشت

تُ وتیر تیلت زی و گوالُم کِردی

یأکرم لحمه ، جیر زحمه ، دلم وهنیه سیت

مُ کلو سی تونوم و لیوه مالُم کِردی

                                                                                                 محمدحمیدی (دل)
برچسب‌ها: محمدحمیدی, شعر لری
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ساعت ۱۲:۵۱ بعد از ظهر  توسط رهگذر  | 

پسِ خاکریز دل غم جا گِرُته/// بچه ی دل بونه ی لالا گرته

 للا لا لا، للا لا لا للایی/// دلم تنگه دلم تنگه خدایی

سر کُنجِ تیم غم چینه کرده/// یه دنیا دل هوی بابینه کرده

وطر روغن که سُتِه  ولایه بسه/// یه داغی سر دلم خین مایه بسه  

اگر تو هم هوی صحرانه داری/// هوی دشتِ گلِ نعنانه داری

و یا ایخی و مجنون چی بدونی/// قصه ی هف لشکره از بر بخونی

اگر که عاشقی و وایه مندی/// بچه ی رُنجی و مهلی دردمندی

و یا چی گنجِ مش سی گل وَپیتی/// و من باغی و مث بلبل وپیتی

اگر ایخی حسین آسا بمیری/// لوت خشک بو ولوی دریا بمیری

بشین تا سیت بگم مجنون چه وابی/// قصه ی فرهاد بی سامون چه وابی

مطیل نیسی، روایت درد ایله/// گپ از خمپاره و زلفِ چویله

للا لا لا للا لا لا للایی/// سرِ شونِ شهید خُندن چه وابی

شوِ سِهیِه زمسون بی که رتیم/// هوا لیلی و بارون بی که رتیم

دلم اوشو خدایی می پرس بی/// وطر کوک بهاری مهس مهس بی

دل پیر تا جوونمو شوخ و شنگ بی/// صدی الله اکبرمو قشنگ بی

همه جا تیر و ترکش پر گِرُه شو/// وَ مِن تش وربریسس جا گره شو

شلمچه من تش و دید دیده ویبی/// هم اوشو بی که گلل چیده ویبی

دلِ دِشمن وَ دسمو پُر وَ خین بی/// بیابونل وَ خینشو شلشلین بی

فقط بَی تش تفنگل حالی و یبی/// شوی که گرگ هار گوش مالی ویبی

للا لا لا للا لا لا للایی/// دلم تنگِ دلم تنگِ خدایی

نه ایگم میخک و مهلو نبوهه/// گپی وّ خالِ بالَی لو نبوهه

اگر که شهرِ شهرزاد غصه داره/// تیه ی کالش یه دنیا قصه داره

اما دیو پلشت فرهادَه نیده/// زنش هم قصه ی شهرزاده نیده

مو ایگم خو منِ خومون نیایه/// گُرازی شو وَ با اومون نیایه

اگه کُرل همش سیگاری وابن/// دورل رنگ و رنگ بازاری وابن

اگه دشمن بفهمه که وَخوییم/// و دیمِ پیل پلا مهلی وَ دوییم

خور و گلل صحرا نداریم/// میونه ی بَی شط و دریا نداریم

دوبارم گرگ هار شیر زهله ویبو/// تمومِ خاکمو خین چهله ویبو

دوبارم شو وَ شو کفتار ایایه/// زبونم لال بگم قاجار ایایه

بَوَی پیرم تَوِ اوشونه داره/// هنی هم گپ تفنگ برنونه داره

مو ایگم تا ککی جونیم بدونه/// یَوِلا شوک سر گردو نخونه

من ای باغ جایِ شوک و مارملک نی/// خشون دونن که لر بی ارخلک نی

تفنگ کُر همیشه با قطاره/// همیشه مونس یابو سواره

مو ایگم تا دورل ایل بدونن/// سرِ شونه شهیدلمو بخونن

مو ایگم تا که بلبلل بدونن/// وَ داغ دل، وَ داغ دل بخونن

للا لا لا للا لا لا للایی/// سرِ شونه شهید خُندن چه وابی    

                                                                   محمد محمودی نورابادی


برچسب‌ها: شعر لری, محمد محمودی, لالالایی, شعر های لری زیبا
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ساعت ۱۱:۸ قبل از ظهر  توسط رهگذر  |